مهدیه عباسی :

مهدیه عباسی مدیریت مجتمع چاپ پارچه مهدیسانگار  فعایت خود را در حوزه چاپ روی پارچه از سال 88 و بعد از اتمام تحص مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتیلات خود در مقطع کارشنا مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتسی آغاز نمود. مهدیه عباس مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتی دوره کارشناسی خود را در رشته طراحی چاپ پارچه و در دانشگاه شریعتی به ان مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتجام رساند.

 

تحصیلات تکمیلی:

مهدیه عباسی تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشدمهدیه عباسی بلاگر نی نی سایت و در رشته تحصیلی عکاسی دانش مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتگاه تهران ادامه داد .

شروع فعالیت حرفه‌ای:

مهدیه عباسی فعایت حرفه‌ای خود را در زمینه طراحی و چاپمهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتپارچه از سال 1388 و با تاسیس یک دفتر طراحی روی پارچه کوچک در حوالی خ مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتیابان جمهوری شروع کرد. رشد او در زمینه طراحی و چاپ پارچه بدون هیچگونه تبلیغاتی و فقط به دلیل رضایت مخاطبین و مشتریانش ا مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتدامه پیدا کرد تا جایی که دفتر او کفاف این حجم از مراجعین را جهت انجام خدمات طراحی روی پارچه به او نمی‌داد و تصمیم به نقل مکان به دفتری بزرگتر گرفت. مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایت

 

فعالیت حرفه‌ای در صنعت چاپ پارچه به عنوان استاد دانشگاه:

از همان سال تا سال 1392 مهدیه عباسی صرفا فعالیت خود را متمرکز بر طراح مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتی روی پارچه نمود تا جاییکه به عنوان ا مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتستاد دانشگاه در همین رشته تحصیلی در چند واحد آموزشی مشغول به تدریس و تربیت متخصصین طراحی روی پارچه شد. مهدیه عباسی بر این باور بود که با انتقال تجربیات و دانش خود به طیف جوان و مشتاق یادگیری صنعت مد و پوشاک م مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتی‌تواند دین خود را  به این صنعت ادا کند. مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایت

ورود به صنعت چاپ روی پارچه (امور اجرایی):

پس از تقاضای مشتریان مبنی بر انجام فرآیند چاپ روی پارچه توسط خود خانم عباسی و مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایت با توجه به علاقه زیاد ایشان به چاپ سیل مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتک، با درنظر گرفتن یک فضای 60 متری کاری و یک میز سیلک 9 متری ایشان فعالیت خود را به عنوان یک بانوی کارآفرین شروع کرد و این اولین نقطه‌ای بود که ایشان تلا رش کردند که تفاوت‌ها را رقم بزنند.

 

طولی نکشید که این بانوی کارآفرین، با توجه به افزایش چشمگیر سفارش‌ها و مخاطبین خود تصمیم به  بزرگتر کردن فضای کاری خود گرفت و به یک کارگاه 400 متری نقل مکان کرد . ایشان همزمان با انجام خدمات طراحی روی پارچه و مدریت یک کارگاه چاپ روی پارچه به تدریس  در دانشگاه نیز ادامه دادند. مهدیه مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایت عباسی نشان داد که موف مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتیت و کارآفرینی برای یک بانو، هرچند سخت اما امکان‌پذیر و شدنی است.  مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایت

مهدیه عباسی و کارآفرینی:

بزرگتر کردن فضای کارگاه و افزایش روز به روز مخاطبین، مهد مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتیه عباسی را بر آن داشت که همز مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتمان از تعداد بیشتری از متخصص مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتین چاپ روی پارچه استفاده کند و افراد بیشتری را برای انجام خدمات چاپ روی پارچه خود مشغول به کار کند. در حال حاضر و هم اکنون که شما این نوشتار را می‌خوانید بیش از 35 نفر به شکل مستقیم با کارگاه چاپ مهدیسانگار مشغول ارتزاق هستند. کیفیت کاری تیم مهدیسانگار  به شکلی است که مح صولات چاپ شده توسط برند تحت هدایت و سرپرستی مهدیه عباسی هم اکنون به مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایت کشورهای همسایه، کشورهای اروپایی و کانادا صادر می‌شوند مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایت

علایق و سرگرمی‌های مهدیه عباسی : مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایت

مهدیه عباسی علاقه بسیار زیادی به موض مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتوعات روانشناسی و موفقیت فرد مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتی دارد و بیشتر اوقات فراغ رت خود را به مطالعه کتب ر مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتوانشناسی می‌پردازد و در دوره‌های روانشناسی شرکت می‌کند. کمتر روزهایی پیش می‌آید که مهدیه عباسی از فضای ورزش دور باشد ، به شدت علاقه‌مند به ورزش‌هایی مانند کوه‌نوردی، شنا و پیاده‌روی است و در شلوغترین روزهای کاری خود هم ورزشش برایش اولویت دارد. به شدت به مطالعه کتاب علاقه دارد، چه کتاب‌های مهم حوزه کاری خودش و چه کتاب‌ه مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایتای عمومی با موضوعات توسعه فردی و انگیزشی. مهدیه عباسی بلاگر نی نی سایت